Certifikace kufrů

Pokud jste doposud neměli šanci si některý z našich odolných kufrů vyzkoušet prakticky, není snadné uvěřit, že by opravdu mohly být tak odolné. Proto jednotliví výrobci podstupují celou řadu certifikací, aby svá tvrzení o odolnosti svých výrobků doložili. Vy si tak můžete být jistí, že ať už si vyberete kteroukoliv značku, bude vaše vybavení vždy perfektně chráněno před vlivy vnějšího prostředí a neopatrné manipulace.

 

IP67

Stupeň krytí (IP) udává odolnost kufrů proti vniknutí cizích těles a vniknutí kapalin. První číslice znamená stupeň ochrany před vniknutím cizího tělesa (mimo jiné např. prachu), druhá míru ochrany před vniknutím vody. Specifikace vychází z normy ČSN EN 60529. Šestka na prvním místě značí úplnou ochranu před vniknutím prachu. Sedmička na druhém místě pak značí, že kufr je chráněn proti vniknutí vody při ponoření do hloubky 1 m po dobu 30 minut. Všechny kufry z XCASE.cz se mohou pochlubit krytím IP67 (jedinou výjimkou jsou malá designová pouzdra NANUK NANO s krytím IP65, kdy je zaručena ochrana proti tryskající vodě).

 

ATA 300

ATA 300 je soubor pravidel pro konstrukci a vlastnosti zavazadel a kufrů vhodných pro leteckou dopravu a náročné zacházení se zavazadly během její realizace. Standard vznikl v USA a ačkoliv se prakticky už certifikace neprovádí, renomovaní výrobci stále své kufry konstruují tak, aby požadavkům tohoto standardu vyhověli. Primárním cílem je výdrž pro min. 100 přeletů a odolnost proti nárazu (testováno 6 kg kuželem z výšky 50 cm).

 

STANAG 428 a DEF STAN 81-41

STANAG 428, resp. Defence Standard 81-041 jsou podrobně popsané standardy NATO, resp. britského ministerstva obrany pro vlastnosti přepravních obalů. V rámci certifikace je testována celá řada vlastností, jako jsou odolnost proti vibracím, odolnost proti nárazům, těsnost apod. s cílem zajistit ochranu přepravovaného zboží.

 

MIL-STD-810-F

MIL-STD-810 je americká vojenská norma, která klade důraz na přizpůsobení konstrukce a zkušebních limitů prostředí zařízení podmínkám, kterým bude zařízení vystaveno po celou dobu své životnosti, a na zavedení komorových zkušebních metod, které spíše napodobují účinky prostředí na zařízení než prostředí samotné. Ačkoli byla norma připravena speciálně pro americké vojenské aplikace, často se používá i pro komerční výrobky.

 

ASTM-D4169

Americká norma ASTM-D4169 popisuje standardní postup pro zkoušení vlastností přepravních kontejnerů a systémů. Poskytuje návod pro hodnocení přepravních jednotek v souladu s jednotným systémem za použití zavedených zkušebních metod na úrovních reprezentativních pro skutečnou distribuci. Doporučené úrovně zkoušek vycházejí z dostupných informací o přepravním a manipulačním prostředí a ze současné praxe a zkušeností v průmyslu/vládních orgánech.

 

Výrobce / standard  IP67 ATA300 STANAG 428 MIL-STD-810F DEF STAN 81-41 ASTM-D4169
HPRC X X X X
NANUK X X X * X
MAX X X X X
Peli Storm X

 

 * vybrané modely